Manželské poradenstvo

20€ / 1hod.

Existujú momenty, kedy v manželstve potrebujeme vonkajšiu perspektívu alebo aj akútnu pomoc. Mnohí túto pomoc vyhľadávajú až keď je neskoro. Ak hľadáte kresťanské poradenstvo pre oblasť vášho manželstva, neváhajte ma prosím kontaktovať.

Čo je manželské poradenstvo?


Manželské poradenstvo je služba manželským párom zameraná na pomoc alebo záchranu vzťahu. Môže byť preventívne alebo krízové. Našou skúsenosťou je, že ak je aspoň jeden v manželskom páre ochotný za vzťah bojovať, manželstvo má budúcnosť. Ako každý iný vzťah manželsztvo si vyžaduje investíciu, údržbu - a často aj akútnu pomoc. V čase, kedy polovica manželstiev končí rozpadom, si manželské poradenstvo vyžaduje zvýšenú pozornosť.
Niektoré z tém manželského poradenstva


V zásade je obsahom manželského poradenstva čokoľvek, čo sa manželstvo znehodnocuje a poškodzuje, ale nasledovný zoznam pokrýva niektoré z najčastejších tém: - Dynamika vzťahu lásky a úcty - Komunikácia nedzi manželmi - Riešenie napätia a konfliktov - Duchovný život manželov - Nevera, zrada a obnovenie dôvery - Splynutie rodín a kultúr v manželstve - Riešenie závislostí
Ako to funguje?


Manželské poradenstvo funguje veľmi jednoducho. Stačí vyplniť formulár a popísať oblasť, v ktorej potrebujete poradenskú službu. Následne si dohodneme stretnutie aj jeho formu. Stretnutie môže prebehnúť osobne alebo inak - napríklad prostredníctvom videohovoru. Niektoré stretnutia sú jednorázové, iné si vyžadujú opakovanie. Niektoré stretnutia robíme spolu ako pár s párom, iné vediem sama. Na základe vášho formulára vám bude zaslaná informácia o platbe. Vyhradzujem si právo stretnutie z neuvedených dôvodov odmietnuť, trvať na vhodnom mieste stretnutia (ak ide o osobné stretnutie) a právo dodržiavať etický kódex.