Jednorázový dar

Ak by ste ma chceli jednorázovo podporiť, môžte tak urobiť prevodom na nasledovný účet: 

Číslo účtu: SK96 1100 0000 0026 1417 9622

Poznámka: jednorázový dar


Budem vďačná za každý dar a najmä za modlitebnú podporu!