Som obyčajná žena

Som jednoduchá žena, ktorá žije nezvyčajný život. Vyrastala som v skvelej, zbožnej a usporiadanej rodine, no napriek tomu som v živote zažila mnohé veci, ktoré ma poznačili, a s ktorými som sa musela vysporiadať - o.i. smrť blízkych priateľov, vážne rodinne zdravotné situácie, finančné tlaky. Tieto momenty majú tendenciu nás buď zdeštruovať alebo zbudovať. Ja som urobila rozhodnutie, že nimi chcem byť zbudovaná, posilnená. Jeden z dôležitých aspektov, ktorý mi v tom pomáha, je osobný mentoring. Je pre mňa nesmierne dôležité prijímať vonkajší pohľad ľudí, ktorých som pozvala do môjho života. Ľudia sa často boja pravdy. Pre mňa je pravda úplne najdôležitejšia. Bez pravdy sa neviem posúvať a meniť. A ja posun aj zmenu chcem! 

Som žena v rodine

Vydala som sa za dobrodruha a úžasného inovátora. Mirko je pre mňa darom od Boha. Je pastorom, a tak spolu počas celého nášho manželstva (od roku 1997) pracujeme s ľuďmi. Naša služba je naším poslaním. Manželstvo a rodina však vždy boli pre nás veľkou hodnotou. Vždy som verila, že je možné mať dobré manželstvo. Videla som to na príklade svojich rodičov aj starých rodičov a vždy som verila, že zdravé manželstvo budeme mať aj my. A mám ho! Manželstvo je niečo, čo si veľmi užívame, a o čo staráme. Zároveň je našou túžbou vidieť mnoho šťastných manželstiev okolo seba. Aj preto už vyše dvadsať rokov robíme sobáše, predmanželské aj manželské poradenstvo. Máme za sebou minimálne 150 sobášov a aspoň 500 predmanželských stretnutí. Veríme, že je možné zažiť nebo už na zemi, a veríme, že manželstvo a rodina má byť takým miestom! Zároveň bolo mojim obrovským snom byť mamou. Netušila som však, aké náročne to bude a koľko obetí si to vypýta. Vedela som, že ak chcem byť dobrou mamou, musím prejsť procesom uzdravenia a nekonečného učenia sa, ako čeliť zmenám. Dnes som hrdou mamou troch úžasných synov (Tobias, Adam a Natan) a duchovnou mamou viacerých dcér.

Som žena s poslaním

S mojím manželom fungujeme ako tím. Chvíľu nám trvalo, kým sme sa zladili, ale dnes z nás je skvelý tím. Sme aktívni ako pastori a lídri v duchovnej službe. Investujeme do manželstiev, do rodín, miest aj národov. Budujeme nové platformy, zakladáme nové cirkevné zbory, programy rozvoja laických duchovných pracovníkov. Pravidelne rečníme na lokálnych, národných aj medzinárodných platformách. Vedieme cirkevný zbor Kristus mestu, ktorý pôsobí v piatich lokalitách (kristusmestu.sk). Vedieme biblickú školu Gateway College (gatewaycollege.sk). Zakladáme nové spoločenstvo Equippers Church v Budapešti. Každoročne organizujeme konferencie pre cirkev (Turbulencia), pre ženy (Fiesta), pre mužov (Transformeri), pre lídrov (Inspirio). Staráme sa o vodcov, mentorujeme pastorov a lídrov rôzneho formátu. Okrem toho som počas našej služby založila a viedla po dobu niekoľkých rokov dve materské centrá (Nové Zámky, Nitra).