Osobné poradenstvo

20€ / 1hod.

Verím v osobné poradenstvo. Vhodne povedané slová pravdy vedia posunúť človeka ďalej. Ak máte oblasť,

v ktorej potrebujete pomôcť alebo poradiť, som tu pre vás.

Prečo osobné poradenstvo?


Milujem ten moment, keď sa zrazu odomknú dvere a príde posun. Fascinuje ma hľadanie kľúčov k zmene atmosféry. Verim, že osobnom duchovnom raste si niektoré situácie vyžadujú poradenstvo a niektoré službu duchovného oslobodenia. Verím, že sme boli stvorení pre plnohodnotný, zmysluplný život. Verím, že Boh má pre nás život v slobode, naplnení a radosti. Niekedy však nevidíme dopredu, máme slepý bod, ktorý nám bráni v perspektíve. Vtedy je dobre počuť pohľad zvonku a nechať iných hovoriť do svojho zauzleného stavu.
Moja skúsenosť s osobným poradenstvom


Mne sa osobného poradenstva dostávalo od malička. Vyrastala som v pastorskej rodine a dostávala som od rodičov aktívnu výchovu. Neskôr, keď som už viedla aktívny život a vychovávala deti, som prišla do kontaktu s profesionálnou poradkyňou, psychologičkou, ktorá bola zároveň v pastoračnej službe. Je to žena, ktorá v pravidelných intervaloch formuje moje videnie a mentoruje ma. Samozrejme v priebehu času som mala skúsenosť v poradenstve od rôzneho spektra pastorov/pastoriek, mentorov a koučov či iných duchovných pracovníkov. Ako matka som taktiež absolvovala mnoho stretnutí so psychológmi v kontexte výchovy našich synov, v závislosti od toho, ako si to ich vývinová situácia vyžadovala.
Skúsenosti a kvalifikácia


Po strednej škole som absolvovala ročný tréningový program v oblasti duchovnej služby v USA. Zúčastnila som sa niekoľkých viacročných mentorských programov v oblasti rozvoja pracovníkov s mládežou, lektorských programov v oblasti návykovej prevencie a sexuálnej výchovy, zakladania cirkevných zborov a pastorácie. Založila som a viedla po dobu niekoľkých rokov dve materské centrá, ktorých súčasťou bola aj supervízia vysokého počtu nezamestnaných žien. Vediem odbor služby ženám v cirkvi, kde sme spoločne s manželom v duchovnej službe. Organizujem každoročne kresťanskú konferenciu pre ženy s účasťou niekoľko stovák žien z celého Slovenska. Okrem toho som už vyše dvadsať rokov manželkou a matkou a odnedávna aj svokrou :) I keď v oblasti poradenstva nemám akademické vzdelanie, prešla som množstvom osobných situácií a tréningov, ktoré mi poskytli cenný pohľad a skúsenosti potrebné k poskytovaniu osobného poradenstva.
Ako to funguje?


Osobné poradenstvo funguje veľmi jednoducho. Stačí vyplniť formulár a popísať jednoducho oblasť, v ktorej potrebujete poradenskú službu. Následne si dohodneme stretnutie aj jeho formu. Stretnutie môže prebehnúť osobne alebo inak - napríklad prostredníctvom videohovoru. Niektoré stretnutia sú jednorázové, iné si vyžadujú opakovanie. Na základe vášho formulára vám bude zaslaná informácia o platbe. Vyhradzujem si právo stretnutie z neuvedených dôvodov odmietnuť, trvať na vhodnom mieste stretnutia (ak ide o osobné stretnutie) a právo dodržiavať etický kódex. (Poznámka: Pre domácich nášho cirkevného zboru je sporadické poradenstvo v rámci pastorácie bezplatné.)
Niektoré témy / oblasti osobného poradenstva


Osobné poradenstvo sa týka kresťanského rozvoja jednotlivca (spravidla žien) a prebieha buď jednorázovo alebo opakovane. Môže mať formu rozovoru alebo vedeného mentoringu. Medzi najčastejšie okruhy tém patria napríklad nasledovné okruhy: - Duchovný rast (formovanie charakteru, modlitebný život, sloboda od poviazaní, múdrosť v kritických rozhodnutiach, ...) - Osobná transformácia (emocionálna stabilita, strach, vyrovnanie sa so smrťou, uzdravenie z vnútorných zranení, život s dislexiou, motivácia k zmene, ...) - Výchova a rodičovstvo (súrodenecka rivalita, výchova chlapcov, dieťa s ADHD, deti v pubertálnom veku, rodinné problémy, ...)