Radi by ste podporili moju službu?

Ak by ste sa chceli podieľať na podpore našej služby, radi poskytneme bližšie informácie. Za každú podporu ďakujem!

Podporte našu službu


V súčasnosti vykonávam poskytované služby (poradenstvo) prostredníctvom živnosti. Okrem toho je moja služba financovaná osobnou podporou priateľov, ktorí sa rozhodli ma podporovať. Pre nás ako rodinu tento životný štýl viery predstavuje závislosť na Božom zaopatrení. Ak by ste sa chceli na našej službe podieľať, neváhajte ma prosím kontaktovať v nasledovnom formulári.
Forma podpory


Ak by ste ma chceli jednorázovo podporiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom formuláru. Ak by ste sa chceli stať pravidelným podporovateľom (napríklad na mesačnej báze), môžte tak urobiť formou trvalého príkazu na náš cirkevný zbor s uvedením môjho variabilného symbolu. Číslo účtu: SK13 1100 0000 0029 4900 0284 Variabilný symbol: 29051976
Budem vďačná za každý dar a najmä za modlitebnú podporu!