Fiesta 2020 Obdobia

Verím, že Boh nás volá do nového obodobia. Na to, aby sme do toho obodobia mohli vôjsť, niektoré veci musíme pustiť. Naše prerazenia ale prinesie viac ovocia ako si myslíme. Boh má pripravené pre nás úžasne veci. Si pripravená na nové obodobie?


Recent Posts

See All