NAŽIVO(T)

Záleži na tom, ako ťa oslovujú. Tvoje meno, tvoje pomenovanie je dôležité. Si unavená, z toho ako sa neustále potkýňaš o to isté? Je čas na zmenu. Je čas prijať nové meno. Pozrime sa spolu na Božie zasľúbenie pre nás.


Recent Posts

See All