Pravidelný príspevok

Ak by ste sa chceli stať pravidelným podporovateľom (napríklad na mesačnej báze), môžte tak urobiť formou trvalého príkazu na náš cirkevný zbor s uvedením môjho variabilného symbolu.

 

Číslo účtu: SK13 1100 0000 0029 4900 0284

Variabilný symbol: 29051976


Budem vďačná za každý dar a najmä za modlitebnú podporu!

Kontakt

Marti Tóthová

Nitra, Slovensko 

1) Default  [→_.png
1) Default  [→_ Copy 2.png
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook